Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács a „Rendészeti területen tehetséges fiatalok hálózatának építése” címmel szervezett 2019. március 27-29 között programot a tagszervezeteiből érkező fiatalok számára. A 3 napos program a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban valósult meg, mely intézmény a rendészeti képzést támogató szakkabineteivel és képzett szakembereivel kiváló helyszíne volt rendezvényünknek.

A 14 fő bevonásával megvalósuló program a csoport tagjainak bemutatkozásával indult, majd a diákok az érettségi utáni rendészeti képzéssel ismerkedhettek meg, amit a szakkabinetekben folyó tevékenységeknek a bemutatása követett. A nap tevékenységei között különböző nehézségű szituációs játékok egyéni- és csoportos megoldásai is helyt kaptak. Miután a diákok 5 megyéből érkeztek záró programként Miskolc várossal ismerkedhettek meg.

A következő nap korai ébresztéssel indult. A reggeli után autóbusszal Budapestre utazott a csoport, ahol az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában a TIK működésébe és az objektum sajátosságaiba nyert betekintést. Ezt követően a Rendőrmúzeumban egy nagyon színvonalas tárletvezetés részesei lehettek a diákok. A kötött program után közös döntés alapján a budapesti utat a Citadella látogatásával zárták.

A harmadik napon egy felvételi műveltségi teszt kitöltésével mérhették le tudásukat/alkalmasságukat a diákok, illetve ezen a napon találkoztak Szopkó Tibor r.főtörzszászlós úrral, aki a közlekedési rendőri szakmát képviselve egy rendkívül színvonalas gyakorlatias bemutatót tartott számukra. A program a rendőri intézkedések szimulációs gyakorlatainak megtekintésével folytatódott, ahol a diákok ki is próbálhatták az eszközöket. A délelőtt további részét fegyverbemutató és légpuskalövészet színesítette. A lövészet után lehetőség nyílt a fizikai felvételi követelmények teljesítésére, majd levezetésként a diákok 4 fős csoportban kipróbálhatták az akadálypályát is. A program délután az események áttekintésével, illetve a ki mit visz magával kérdésre irányuló reflexiók meghallgatásával, a tapasztalatok, vélemények összegzésével zárult.

A három napos program megvalósításában Dr. Nyilas István r.fhdgy, valamint Szabó Tamás oktatók vettek részt, akiknek köszönjük a nagyon gazdag programszervezést és megvalósítást, s nem utolsó sorban a diákok irányában megmutatkozó gondoskodást.

A tehetséges fiatalok találkozója program az NTP-HTTSZ-18-0017-es azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó programelem.

Fiatalok 3 napos találkozója

Szerző: Tóth Ilona titkár