header_img.png

Bagi István – Tóth Ilona

Szerzők e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanácsnak (továbbiakban: ÉReTT) az NTP-HTTSZ-22-0013 azonosítószámú tehetségsegítő programja, melynek fő irányai az alábbiak voltak:

  • Együttműködő partnereink komplex tehetséggondozó munkájának segítése, ismeretbővítés, rendszerezés, jó gyakorlatok megismertetése, átadása, tudásmegosztás.
  • A rendészeti képzésben tehetséges fiatalok megtalálása, pályaorientációjuk erősítése, konkrét programokba történő bevonásuk.
  • A pályaorientációtól indulva a különböző szintű képzéseken át a munkábaállásig terjedő tehetséggondozó folyamat menedzselése.
  • A hálózati együttműködés erősítése, minőségi fejlesztése.
  • Az ÉReTT tevékenységének bemutatása, népszerűsítése.

Megvalósult programok, szakmai tevékenységek

Az ÉReTT program keretében három kötelező elem és három kiegészítő tevékenység megvalósulása teljesült.

Fő program - kötelező elemek

1. Meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása

Az ÉReTT kiemelt feladatának tekinti, hogy a rendészeti képzésben a kiemelkedő szakmai tevékenységeket, gyakorlatokat figyelemmel kísérje, azokat összegyűjtse és tagszervezetei körében népszerűsítse. Jól felkészült szakemberek hálózatával rendelkezünk, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az ÉReTT kezdeményezője is legyen egy-egy szakmai fejlődést támogató új programnak, gyakorlatnak a kidolgozásában, megvalósításában is.

A pályázati projekt futamideje alatt havi rendszerességgel terveztük online műhelyfoglalkozásainkat.

a) „Poirot karácsonya” című jó gyakorlat bemutatása - műhelyfoglalkozás

Nagy érdeklődést váltott ki tagszervezeteink körében a lőrinci Heves MSZC
Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának a témája és bemutatója. A megosztott jó gyakorlat az intézményükben megvalósuló projektnapoknak a tervezésére, szervezésére, a program összeállítására, megvalósítására irányult. A részletes információ megosztás, a kérdések, a tagszervezetek más- más gyakorlati tapasztalatainak megosztása a közösséggel a téma fontosságára irányította figyelmünket, melynek révén felmerült egy közösen kidolgozandó projektnap(ok) megtervezése is.

b) „Kérdéstár-kulcs” című műhelyfoglalkozás

A tagszervezetek irányából érkező igény fogalmazódott meg egy olyan kérdéstárnak az elkészítésére, mely a rendészeti képzés alapvizsgájához szükséges tananyag feldolgozását, ellenőrzését, a tehetséges fiatalok keresését, a tanulmányi versenyekre történő felkészülést tudná segíteni. Ebből a megfontolásból indult el egy kérdésbank összeállítása az ÉReTT koordinálásával a tagszervezeteknél meglévő anyagok feldolgozására, kérdésbankba történő delegálására. Az így elkészült közös produktum - a rendészeti területen új elemként megjelenő jó gyakorlat a képzés területi megosztottsága miatt is fontos. A szakmai munka elkezdődött, a rendészeti képzéshez kapcsolódó kérdések az ÉreTT OneDrive felületén hozzáférhetőek.  

2. A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése

A tanács és a tagszervezetek tehetségsegítő tevékenységének, a megvalósult programoknak a bemutatása céljából honlapot hoztunk létre, (www.erett-net.hu), mely felületen az aktuális információkat igyekszünk megosztani az érdeklődőkkel.

3. A Tanács tehetségsegítő tevékenységének széleskörben történő bemutatása, megismertetése

Az ÉReTT tevékenységének bemutatása több irányban is megvalósult.

Rendezvényeinken a tagszervezeteinken és partnereinken kívül a tehetséggondozás iránt érdeklődő szakképzőintézmények-, munkáltatók képviselői is részt vettek. Tudósítások jelentek meg országos, regionális és helyi médiumokban, nyomtatott és elektronikus sajtóban, szakmai felületeken. Részt vettünk más tehetségsegítő tanácsok rendezvényein, ahol tevékenységünk egésze, vagy egy-egy részeleme került bemutatásra. A tagszervezeteink az ÉReTT programjait saját honlapjaikon és facebook felületeiken is megosztották.

Kiegészítő tevékenységek

1. A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése

A program keretében 2 helyszínen -  Derecske és Miskolc - szerveztünk csoportos megbeszélést az alábbi témákban:

  • Tehetségazonosítás, tehetségfejlesztést támogató programok, különös tekintettel a tanulásmódszertani kérdésekre.
  • Hogyan tud hatékonyan működni egy tehetségpont? Az akkreditációra történő felkészüléssel összefüggő feladatok, módszerek megbeszélése.

2. A partneri és támogató hálózat bővítését célzó szakmai programok

2.1. Mutasd meg magad!

A tehetséges fiatalok számára közzé tett felhívás nemcsak a rendészeti területen tehetséges fiatalok számára készült. Portfóliót nyújthattak be a tagszervezeteinkben tanuló más tehetségterületen eredményeket elért fiatalok is. A programelem célja a tehetségek keresése, a tehetségek önmenedzselő képességének fejlesztése, valamint a legsikeresebb portfóliók szakmai fórumon történő bemutatásával a kiemelkedő fiatalok életpályájának támogatása volt. A felhívásra 22 portfólió érkezett be. Három tehetséges fiatalnak tudtunk lehetőséget biztosítani a Lőrinciben megrendezett szakmai fórumon a személyes bemutatkozásra és a találkozásra a Közszolgálati Egyetem jelenlévő képviselőjével.

2.2. Rendészeti területen tehetséges fiatalok hálózatának építése

A programelemet a szakképzést végző tagszervezeteink körében hirdettük meg. Három vármegye 10 szakképző intézményéből 18 fiatal érkezett a háromnapos programra. Célunk a rendészeti pályaorientáció támogatása, a pályakép gazdagítása, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával, közvetlen tapasztalatszerzéssel a motiváció erősítése, a fiatalok közötti kapcsolatok építése. A program a Miskolci Rendvédelmi Technikum jól felszerelt szakkabineteiben a hivatásos és nem hivatásos állományú oktatók közreműködésével valósult meg. A fiatalokat a 2. napon az ORFK és a ROKK munkatársai is fogadták. A visszajelzések alapján a fiatalok érdekesnek és hasznosnak tartották a programot, egyöntetűen jelezték, hogy szívesen részt vennének ilyen típusú programban hosszabb időtartamban is.

2.3. Rendészeti területen tehetséges fiatalok interperszonális képességeinek fejlesztése szerepjátékokkal

Az ÉReTT 2023.06.19-22. között szervezte meg négy napos programját a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. A 11 fő 11. évfolyamos fiatal B.A.Z., Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 rendészeti képzést végző intézményéből érkezett.

A program célja: valós helyzeteket imitáló szituációs helyzetgyakorlatokon keresztül a hivatás gyakorlásával összefüggő inter-, intraperszonális képességek és rendőrszakmai kompetenciák fejlesztése volt, melyek a különböző konfliktushelyzetek feldolgozásában, kezelésében tudnak segíteni.

A program a rendőr tiszthelyettesekkel való aktív együttműködésre épült, akik egy-egy szituációs gyakorlatnál mintákat adtak a részvevőknek. A program végül portfólió készítéssel zárult. A fiatalok visszajelzései alapján sokat gazdagodott szakmai ismeretük és érezhetően jó hatással volt kommunikációs, konfliktuskezelő, együttműködő képességük fejlesztésére, és új szempontokat is kaptak önmaguk megismeréséhez.

3. Szakmai fórum

Az ÉReTT együttműködve partnereivel, a Heves Megyei Szakképzési Centrummal és a Heves MSZC Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal ”Tehetséged érték, fedezzük fel közösen!” címmel szervezte meg szakmai fórumát Lőrinciben 2023. május 26-án közel 60 fő részvételével. A résztvevők tájékoztatást kaptak a Lőrinci szakképző intézmény tehetségsegítő tevékenységéről, programjairól, a határrendészet munkájáról, az egyetemi képzésről, valamint betekintést nyerhettek a határrendészet által nyújtott karrierlehetőségekbe. A következő előadás a Z generációra irányult. Elmélyültünk az érintett csoportra jellemző gondolkodásmódban, elvárásban, kommunikációs stílusban, technológiai jártasságban, kiemelve az ezekkel összefüggésben felmerülő kihívásokat és lehetőségeket.

A szakmai fórumon nagy sikerrel mutatkozott be a „Mutasd meg magad!” felhíváson 1-3. helyezést elért tehetséges fiatal portfóliójának prezentálásával.

A program tehetségígéretek, tehetségek és tehetségsegítő szakemberek elismerésével zárult.

Összegzés

A megvalósított projektünkben a korábbiakhoz képest több volt a közvetlenül a tehetséges fiatalokat, a rendészeti területtel, pályával összefüggő kompetenciákat érintő programelem, valamint a bevont fiatalok száma is közel megduplázódott. Örvendetes, hogy új partnerek, szervezetek kapcsolódtak be a megvalósításba. Úgy gondoljuk, hogy az ÉReTT tevékenysége iránti érdeklődést és elismerést jelzi, hogy újabb intézmény kérte felvételét tagjaink közé, illetve rendezvényünkön (szakmai fórum) részt vettek a térség közéleti szereplői, a Heves Megyei Szakképzési Centrum azon intézményeinek képviselői is, akik nem tartoznak a tagszervezeteink körébe.

Erősödött a szakmai kapcsolat a tagszervezetek szakemberei között, elindult egy közös innovációs tevékenység, amelynek első kézzel fogható eredménye lesz a „Kérdésbank”, illetve egy közösen kidolgozott projektnap/hét. (Lásd: 1)a) és 1)b pont).

A programokról érkezett visszajelzések a diákok és az Őket delegáló tagszervezetek részéről is nagyon pozitívak voltak. A pályázati projekt megvalósítása együttjárt a már meglévő hálózati kapcsolatok gazdagodásával, megerősödésével, új segítő partnerek bevonásával.

Köszönjük az NTP-HTTSZ-22-0013 azonostószámú pályázati program keretében nyújtott támogatást, valamint tagszervezeteink, együttműködő partnereink segítségét a megvalósításban.

Pillanatképek programjainkról

image15.png