Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács 2023.06.19-22. között szervezte meg soron következő programját. A résztvevők az ÉReTT tagszervezeteinek 11. évfolyamos tanulói voltak, akik B.-A.-Z., Heves, Sz.-Sz.-B. vármegye 6 rendészeti képzést végző intézményéből érkeztek a Miskolci Rendvédelmi Technikumba.

A program valós helyzeteket imitáló szituációs helyzetgyakorlatokon keresztül a hivatás gyakorlásával összefüggő inter-, intraperszonális képességek és rendőrszakmai kompetenciák fejlesztésére irányult, a rendőr tisztekkel és tiszthelyettesekkel való együttműködésre épült, akik egy-egy szituációs gyakorlatnál mintákat adtak a részvevőknek. A program portfólió készítéssel zárult.

A program eredményes megvalósulását a Technikum kiválóan felkészült oktatói, jól felszerelt szakkabinetei biztosították.

A program az NTP-HTTSZ-22-0013 azonosítószámú pályázati program keretében valósult meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával.